Wydział Legalizacji w Bydgoszczy

Bydgoszcz

Autor : Tomasz Jagodziński

Naczelnik - Tomasz Jagodziński

ul. Królowej Jadwigi 25
85-231 Bydgoszcz

tel. (52) 322-83-48, fax (52) 322-83-48 

e-mail: oum.bydgoszcz.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

            wl8@poczta.gum.gov.pl

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

obszar działania - powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz

 

Cenniki i formy płatności

 

Stanowiska pomiarowe:


1. Stanowisko Pomiaru Objętości, Przepływu Płynów oraz Ciepła

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • biopaliw ciekłych
  • gazu ciekłego propan-butan
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

2. Stanowisko Pomiaru Parametrów Ruchu

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Taksometry
 • Taksometry elektroniczne

3. Stanowisko Pomiaru Masy i Wielkości Pochodnych

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Odważniki klasy dokładności M1, M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

4. Stanowisko Pomiaru Ciśnienia

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 

Wydział Legalizacji wykonuje ekspertyzy następujących przyrządów pomiarowych:


1. Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów:

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe oraz odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Odmierzacze biopaliw ciekłych
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

2. Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Materialne miary długości - przymiary wstęgowe do 10 m
 • Materialne miary długości - przymiary sztywne, półsztywne do 5 m

3. Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

 • Taksometry
 • Taksometry elektroniczne

4. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Odważniki klasy dokładności M1, M2
 • Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 do 20 kg
 • Wzorce masy 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

5. Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe do 12 bar klasy dokładności 1,6 i niższej (medium: powietrze)
 • Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Ciśnieniomierze elektroniczne do 12 bar - użytkowe (medium: powietrze)

 

Wydział Legalizacji wykonuje wzorcowania następujących przyrządów pomiarowych:

1. Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Materialne miary długości - przymiary wstęgowe do 10 m
 • Materialne miary długości - przymiary sztywne, półsztywne do 5 m

2. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Wzorce masy klasy dokładności F2, M1, M2 do 20 kg
 • Wzorce masy 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wzorce dużej masy

3. Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe do 12 bar klasy dokładności 1,6 i niższej (medium: powietrze)
 • Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Ciśnieniomierze elektroniczne do 12 bar - użytkowe (medium: powietrze)
 • Drzwi wejściowe do Wydziału Legalizacji Drzwi wejściowe do Wydziału Legalizacji
  Drzwi wejściowe do Wydziału Legalizacji

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 18.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Jagodziński
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry