Wydział Legalizacji w Bydgoszczy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Bydgoszcz

Autor : Tomasz Jagodziński

Naczelnik - Tomasz Jagodziński

ul. Jagiellońska 10
85-067 Bydgoszcz
tel. (52) 322-83-48, fax (52) 322-83-48 wew. 8

e-mail: oum.bydgoszcz.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

obszar działania - powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, miasto na prawach powiatu: Bydgoszcz

 

Cenniki i formy płatności

 

Stanowiska pomiarowe:


1. Stanowisko Pomiaru Objętości, Przepływu Płynów oraz Ciepła

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe
  • biopaliw ciekłych
  • gazu ciekłego propan-butan
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

2. Stanowisko Pomiaru Długości i Wielkości Związanych

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór

3. Stanowisko Pomiaru Parametrów Ruchu

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Taksometry

4. Stanowisko Pomiaru Masy i Wielkości Pochodnych

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

5. Stanowisko Pomiaru Ciśnienia

Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 

Wydział Legalizacji wykonuje ekspertyzy następujących przyrządów pomiarowych:


1. Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów:

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze paliw ciekłych innych niż gazy ciekłe oraz odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • Odmierzacze biopaliw ciekłych
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe

2. Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Materialne miary długości - przymiary wstęgowe
 • Materialne miary długości - przymiary sztywne, półsztywne
 • Maszyny do pomiaru pola powierzchni skór

3. Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

 • Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe (za wyjątkiem sprawdzeń kontrolnych i okresowych)
 • Taksometry

4. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wzorce masy klasy dokładności F2
 • Wzorce masy klasy dokładności M1, M2 do 20 kg
 • Wzorce masy 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • wagonowe
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Gęstościomierze zbożowe 1/4 L

5. Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe klasy dokładności 1,6 i niższej 
 • Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Ciśnieniomierze elektroniczne - użytkowe

 

Wydział Legalizacji wykonuje wzorcowania następujących przyrządów pomiarowych:

1. Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów:

 • Odmierzacze biopaliw ciekłych

2. Przyrządy do pomiaru długości i wielkości związanych:

 • Materialne miary długości - przymiary wstęgowe
 • Materialne miary długości - przymiary sztywne, półsztywne

3. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych:

 • Wzorce masy klasy dokładności F2 do 20 kg
 • Wzorce masy klasy dokładności M1, M2 do 20 kg
 • Wzorce masy 25 kg
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII
 • Wzorce dużej masy

4. Przyrządy do pomiaru ciśnienia:

 • Ciśnieniomierze sprężynowe użytkowe klasy dokładności 1,6 i niższej (medium: olej)
 • Manometry do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • Manometry do opon pojazdów mechanicznych
 • Ciśnieniomierze elektroniczne - użytkowe

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Jagodziński
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Jagodziński WL
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry