Praktyki

Praktyki studenckie

Autor : Kamila Jakimiuk
 
Zapraszamy uczelnie oraz studentów do kontaktu w sprawie praktyk studenckich w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy.
 
Dodatkowych Informacji udzielamy pod numerem telefonu: 52 322 06 06 i/lub mailowo pod adresem: praktyki.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
 
Osoby zainteresowane odbyciem praktyki powinny złożyć:
  • skierowanie z uczelni do urzędu na praktykę
  • CV wraz z listem motywacyjnym 
Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej są dostępne na stronie Departament Służby Cywilnej KPRM
 
Komplet dokumentów należy składać:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz 
z adnotacją „praktyka studencka”
 
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną do celów rekrutacji, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z RODO.
 
Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę, a Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy. Konieczne jest także ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.
 
Po zakończeniu praktyki Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy wystawia studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej.    

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kamila Jakimiuk
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
do góry