Jednostka Notyfikowana Nr 1442

Jednostka notyfikowana 1442

Autor : Katarzyna Kapela

 

 

W dniu 07 maja 2004 r. Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy uzyskał status
Jednostki Notyfikowanej 1442
– notyfikacja Komisji Europejskiej i państw członkowskich Unii

 

 

Kierownik Jednostki Notyfikowanej 1442 – Ireneusz Dawidowicz – Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy

Kierownik Techniczny JN 1442 – Katarzyna Kapela


Kontakt:

Składanie wniosków o przeprowadzenie oceny zgodności oraz kontakt w sprawach w zakresie administracyjnym:

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Jednostka Notyfikowana 1442
ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz

tel. (52) 322 06 06 w. 38
fax (52) 322 04 26
e-mail: jn1442.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

 

Zadania:

Do zadań Jednostki Notyfikowanej 1442 w Bydgoszczy należy ocena zgodności przyrządów pomiarowych stosownie do wymagań ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz, U, z 2022 r. poz. 5 z późn. zm.) dotycząca:

 • wag nieautomatycznych UE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 802) realizacji procedur oceny zgodoności w związku Dyrektywą 2014/31/UE (NAWI)
 • przyrządów pomiarowych:
  • instalacji pomiarowych do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda – Załącznik MI 005
  • przyrządów do pomiaru długości – Załącznik MI 009 Rozdział II

w zakresie weryfikacji wyrobu moduł F i F1 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815) realizacji procedur oceny zgodności w związku z Dyrektywą 2014/32/UE (MID)

 

Jednostka organizacyjna Dyrektywa NAWI Dyrektywa MID
Wydział Usług Metrologicznych

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy

ul. Kr. Jadwigi 25
85-231 Bydgoszcz
tel. (52) 322-06-06 w.45 lub 48
fax (52) 322-0426

adres e-mail
wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII:
 • wagi pomostowe
 • wagi kalkulacyjne
 • wagi zbiornikowe
 • wagi samochodowe hybrydowe
 • wagi samochodowe elektroniczne
 • wagi kolejowe elektroniczne
przyrządy do pomiaru długości – Załącznik Nr XI (MID MI 009 Rozdział II), w tym:
 • mechaniczne lub elektroniczne
 • elektroniczne lub zawierające oprogramowanie
Wydział Legalizacji

ul. Królowej Jadwigi 25
85-231 Bydgoszcz
tel./fax (52) 322-83-48

adres e-mail
wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII:
 • wagi pomostowe
 • wagi kalkulacyjne
 • wagi zbiornikowe
 • wagi samochodowe hybrydowe
 • wagi samochodowe elektroniczne
 • wagi kolejowe elektroniczne
instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda Załącznik Nr VII (MID MI 005), w tym:
 • odmierzacze paliw ciekłnych (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
Wydział Zamiejscowy  w Toruniu

ul. Sułkowskiego 2
87-100 Toruń
tel./fax (56) 659-86-05

adres e-mail
wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII:
 • wagi pomostowe
 • wagi kalkulacyjne
 • wagi zbiornikowe
 • wagi samochodowe hybrydowe
 • wagi samochodowe elektroniczne
 • wagi kolejowe elektroniczne
instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda – Załącznik Nr VII (MID MI 005), w tym:
 • odmierzacze paliw ciekłych (z wyjątkiem gazów ciekłych),
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan

Wydział Zamiejscowy  w Brodnicy

ul. Sądowa 10
87-300 Brodnica
tel./fax (56) 498-30-34

-

przyrządy do pomiaru długości – Załącznik Nr XI (MID MI 009 Rozdział II), w tym:

 • mechaniczne lub elektroniczne
 • elektroniczne lub zawierające oprogramowanie

 

Polityka Jakości Jednostki Notyfikowanej Nr 1442

 

Metadane

Data publikacji : 07.03.2017
Data modyfikacji : 19.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Kapela
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry