Interwencje

Wnioski, skargi

Wnioski i skargi związane z działalnością Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy można składać do:

Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar

ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
 

  • listownie na powyższy adres;
  • pocztą elektroniczną na adres: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl
  • poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu;
  • pod nr faksu: 52 322 04 26;
  • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy: codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w każdą środę do godz. 16:00, pok. 103, w siedzibie OUM w Bydgoszczy (po uprzednim ustaleniu spotkania pod nr tel. 52 322 06 06 ).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46):

  1. skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu,
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Proces postępowania ze skargami w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy opisany został w procedurze P/OUM8/10 Skargi i odwołania

Metadane

Data publikacji : 10.02.2017
Data modyfikacji : 28.11.2023
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry