Laboratoria

Laboratorium Długości i Termometrii

Autor : Grażyna Trybuszewska

 

ul. Królowej Jadwigi 25, 85-959 Bydgoszcz
tel. (52) 322-06-06 w. 41, 42
fax. (52) 322-04-26
e-mail: wtl1.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

 

Godziny pracy Laboratorium:
poniedziałek – piątek, godzina 7:00 – 15:00

 

Kierownik Laboratorium - Grażyna Trybuszewska

Zastępca Kierownika Laboratorium - Krzysztof Szulc


 

Do zadań Laboratorium należy:

 1. wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych,
 2. udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach przyrządów  pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
 3. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem ustawy „Prawo o miarach” na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

 

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów pomiarowych w zakresie objętym akredytacją więcej informacji >

Grupa przyrządów pomiarowych wzorcowanych poza zakresem akredytacji:

 • materialne miary długości (przymiary sztywne i półsztywne) do 1m,
 • przyrządy do pomiaru wysokości kół pojazdów,
 • grubościomierze ultradźwiękowe i elektromagnetyczne,
 • wzorce do grubościomierzy ultradźwiękowych i elektromagnetycznych,
 • grubościomierze z czujnikiem,
 • walce wewnętrzne (pierścienie wzorcowe),
 • walce zewnętrzne (tłoczkowe),
 • mikrometry zewnętrzne,
 • mikrometry wewnętrzne,
 • mikrometry czujnikowe,
 • transametry,
 • głębokościomierze mikrometryczne,
 • suwmiarki (analogowe i elektroniczne),
 • wysokościomierze suwmiarkowe (analogowe i elektroniczne),
 • głębokościomierze suwmiarkowe (analogowe i elektroniczne),
 • spoinomierze,
 • średnicówki mikrometryczne (stałe i składane),
 • średnicówki z czujnikiem zegarowym (mechanicznym i elektronicznym),
 • długościomierze poziome,
 • czujniki zegarowe zębate z działką 0,1 mm i 0,01 mm,
 • czujniki elektroniczne z działką 0,01 mm i 0,001 mm,
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne,
 • płaskie płytki interferencyjne,
 • wzorce schodkowe (płaskie i pierścieniowe),
 • szczelinomierze,
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy (kontrolne),
 • termometry elektryczne,
 • termometry manometryczne,
 • termometry szklane cieczowe użytkowe,
 • pirometry radiacyjne,
 • higrometry,
 • termohigrometry,
 • symulatory temperatury,
 • kątomierze,
 • kątowniki,
 • płytki wzorcowe (0,5 - 500) mm,
 • płytki kątowe,
 • ciśnieniomierze,
 • ciśnieniomierze z przetwornikiem ciśnienia,
 • ciśnieniomierze obciążnikowo-tłokowe.

Laboratorium wykonuje również ekspertyzy i sprawdzenia następujących przyrządów pomiarowych:

 • stanowiska kontrolne do wzorcowania zbiorników pomiarowych cieczą przechowywaną w tych zbiornikach.

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 20.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Trybuszewska
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry