Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

skrzynka ePUAP: 7b45j0mkq1/SkrytkaESP

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U.  z 2024 r. poz. 307) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180) na platformie e-PUAP została uruchomiona dla Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) .

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy użyciu ważnego, kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zafuanym ePUAP.

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 150 MB.

3. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • XLS, XSLX, ODS
  • GIF, TIF, JPG, PNG, SVG

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Dostarczenie dokumentu może nastąpić również w godzinach pracy urzędu 7:00 – 15:00:

  • do Sekretariatu Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy (pok. 102)
  • do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miar w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Brodnicy, Inowrocławiu, Grudziądzu – do siedziby urzędu
na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD / DVD
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 

 

Metadane

Data publikacji : 21.01.2015
Data modyfikacji : 12.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry