Wydziały Zamiejscowe

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Toruń

Autor : Sławomir Kalata

Naczelnik  - Sławomir Kalata
ul. Sułkowskiego 2
87-100 Toruń
tel. (56) 659-86-05
e-mail: oum.bydgoszcz.torun@poczta.gum.gov.pl 

Urząd czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

obszar działania - powiaty: chełmiński, toruński, miasto na prawach powiatu: Toruń

Cenniki i formy płatności

Stanowiska pomiarowe:

1. Pracownia Pomiarów Przepływów Płynów i Pomiarów Ciepła oraz Stanowisko Pomiarów Objętości.

    Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych
  • biopaliw ciekłych
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody

2. Pracownia Pomiarów Masy i Wielkości Pochodnych.

    Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokladności I, II, III, IIII 
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu

3. Stanowisko Pomiarów Parametrów Ruchu.

    Przeprowadza legalizację następujących przyrządów pomiarowych:

 • Taksometry elektroniczne

4. Przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych:

 • Liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego

5. Przyrządy do pomiaru wielkości fizykochemicznych:

 • analizatory spalin samochodowych

 

Obwodowy Urząd Miar wykonuje także wzorcowania i ekspertyzy następujących przyrządów pomiarowych:

1. Przyrządy do pomiaru objętości i przepływu płynów oraz do pomiaru ciepła:

 • Wodomierze
 • Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda
 • Odmierzacze:
  • paliw ciekłych
  • biopaliw ciekłych
 • Pojemniki przeznaczone do pomiaru i sprawdzenia objętości cieczy
 • Kolby metalowe II rzędu
 • Zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • Drogowe cysterny pomiarowe
 • Pływakowe mierniki objętości mleka
 • Przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody

2. Przyrządy do pomiaru parametrów ruchu:

 • Urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym - tachografy samochodowe
 • Taksometry elektroniczne

3. Przyrządy do pomiaru masy i wielkości pochodnych

 • Odważniki klasy dokładności M1
 • Odważniki klasy dokładności M2
 • Wzorce masy klasy dokładności F2
 • Wzorce masy klasy dokładności M1
 • Wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III, IIII 
 • Podzielnie wag prostodźwigniowych
 • Wagi automatyczne:
  • porcjujące
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
 • Wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • Wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • Wagi hydrostatyczne do wyznaczania gęstości cieczy

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 17.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sławomir Kalata
Osoba udostępniająca informację:
Sławomir Kalata WZ2
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry