Praktyki

Praktyki studenckie

Autor : Magdalena Olejnik

 

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl

Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych.

Studentów zainteresowanych kontaktem z naszym urzędem i uzyskaniem dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 52 322 06 06 i/lub mailowo pod adresem: e-mail: praktyki.oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe przydatne przy organizacji praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie Departamentu Służby Cywilnej KPRM.

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki studenckiej w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy, po wybraniu oferty powinny złożyć:

Komplet dokumentów należy składać:

Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
ul. Królowej Jadwigi 25

85-959 Bydgoszcz
z adnotacją „praktyka studencka”

 

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, kolejnym niezbędnym krokiem jest zawarcie porozumienia o organizację praktyki studenckiej pomiędzy uczelnią kierującą na praktykę, a Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy. Konieczne jest także ubezpieczenie studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków. Studentów na okres odbywania praktyki ubezpiecza uczelnia. W przypadku, gdy ubezpieczenie przez uczelnię nie jest możliwe, należy ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków indywidualnie.

 

Po zakończeniu praktyki Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy wystawia studentowi zaświadczenie o odbyciu praktyki studenckiej.

 

Metadane

Data publikacji : 29.10.2015
Data modyfikacji : 17.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Olejnik
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry