Interwencje

Wnioski, skargi

Autor : Magdalena Olejnik

Wnioski, skargi związane z działalnością administracji miar można składać:

1. do Prezesa Głównego Urzędu Miar 

    ul. Elektoralna 2
    00-139 Warszawa 

  • drogą elektroniczną na adres: skargi@gum.gov.pl;
  • listownie na powyższy adres;
  • faksem (+48) 22 620 83 78

2. do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar

    ul. Królowej Jadwigi 25
    85-959 Bydgoszcz

  • drogą elektroniczną na adres: oum.bydgoszcz@poczta.gum.gov.pl,  lub pod nr faksu: 52 322 04 26;
  • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, w każdą środę w godz. 12:00 – 15:00, pok. 103, w siedzibie OUM w Bydgoszczy;
  • listownie na powyższy adres

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46):

  1. skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

 * wzór wniosku / skargi 

Proces postępowania ze skargami w Okręgowym Urzędzie Miar w Bydgoszczy opisany został w procedurze P/OUM8/10 Skargi i odwołania

Metadane

Data publikacji : 10.02.2017
Data modyfikacji : 03.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Olejnik
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry