Interwencje

Wnioski, skargi

Autor : Magdalena Olejnik

Wnioski, skargi związane z działalnością administracji miar można składać:

1. do Prezesa Głównego Urzędu Miar 

    ul. Elektoralna 2
    00-139 Warszawa 

  • drogą elektroniczną na adres: skargi@gum.gov.pl;
  • osobiście w Sekretariacie Prezesa w gmachu GUM, w każdy wtorek w godzinach od 16:00 do 18:00;
  • listownie na powyższy adres

2. do Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar

    ul. Królowej Jadwigi 25
    85-959 Bydgoszcz

  • drogą elektroniczną na adres: oum.bydgoszcz@gum.gov.pl,  lub pod nr faksu: 52 322 04 26;
  • osobiście u Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, w każdą środę w godz. 13:00 – 16:00, pok. 103, w siedzibie OUM w Bydgoszczy;
  • listownie na powyższy adres

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46):

  1. skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  2. skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego będą pozostawione bez rozpoznania.

 * wzór wniosku / skargi (plik do pobrania .doc)

Metadane

Data publikacji : 10.02.2017
Data modyfikacji : 19.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Olejnik
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry