Cenniki i formy płatności

Cenniki i formy płatności

Autor : Ryszard Muszyński

Z dniem 27 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2013 r. poz. 808), które zmieniło zasady pobierania opłat.

 

Aktualnie funkcjonują następujące systemy pobierania opłat:

I.   Opłatę za wykonanie czynności urzędowych ustala wnioskodawca na formularzu składanym we właściwym urzędzie miar.
Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Formularz ustalenia opłaty przez wnioskodawcę / wniosek o wykonanie legalizacji (plik MS Word)

 

II.   Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.) ustala organ administracji miar w drodze decyzji.
Termin zapłaty - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

III.   Opłatę za czynności, o których mowa w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r. poz. 376 z późn. zm.) - wykonywane w ramach umów cywilnoprawnych, pobiera się wynagrodzenie określone w tych umowach.

Termin zapłaty - 30 dni od dnia wystawienia faktury.

 

 


 

Formy płatności:

Gotówką:

  • w Kasie Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, od poniedziału do piątku w godz.: 7:30 - 14:30
  • w Punkcie Obsługi Klienta od poniedziału do piątku w godz.: 7:00 - 15:00

  

Przelewem na numer konta:

NBP O/O Bydgoszcz

94 1010 1078 0259 3122 3100 0000

Metadane

Data publikacji : 04.01.2017
Data modyfikacji : 01.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszard Muszyński
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Olejnik
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry