Akty prawne

Akty prawne

Autor : Magdalena Olejnik

Podstawy prawne działalności

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 541 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1480)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz. U. z 2018 r. poz. 1275)

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy (Dz. Urz. GUM Nr 23)

 

Legalizacja

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 759)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885)

 

Opłaty za legalizację

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2013 r.  poz. 808) Plik PDF

 

Jednostka Notyfikowana Nr 1442

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz. U. z 2019 r. poz. 544)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016roku w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 802)

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815)

 

Towary paczkowane

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2335)

 

Więcej na http://bip.gum.gov.pl/

 

Metadane

Data publikacji : 14.12.2016
Data modyfikacji : 30.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Olejnik
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Fedec
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Fedec
do góry